Kategorie
Aktualności

Centralny Ośrodek Informatyki Partnerem Standard Poznańskiego Kongresu Gospodarczego!

Centralny Ośrodek Informatyki jest największą w kraju firmą realizującą projekty IT dla sektora publicznego. Wykonuje zadania wyznaczane przez KPRM.

W tym celu firma zatrudnia ponad 500 specjalistów. Świadczy kompleksowe usługi IT&N zapewniające rozwój i niezawodne funkcjonowanie systemów na potrzeby zadań stawianych przed administracją publiczną. Zapewnia poprawne i nieprzerwane funkcjonowanie najważniejszych systemów państwowych. Prowadzi ich monitoring, utrzymanie i serwis techniczny oraz rozwój.

Jednocześnie realizuje potrzeby obywateli udostępniając przyjazne w użyciu e-usługi. Dzięki zastosowaniu technologii instytucje państwowe mogą działać sprawniej i być bardziej przyjazne dla obywateli. Otwiera państwowe rejestry i zbiory danych. Udostępnianie ich w formie przyjaznych i prostych usług ułatwia życie obywatelom i wspiera rozwój biznesu.

Kategorie
Aktualności

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” Partnerem Plus Poznańskiego Kongresu Gospodarczego!

Kolejnym partnerem Poznańskiego Kongresu Gospodarczego jest przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) jest wiodącym podmiotem lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce, biorącym aktywny udział w kształtowaniu i rozwoju tego strategicznego sektora gospodarki. Jest liderem rynku, do którego należą kluczowe elementy infrastruktury państwa, gwarantujące niezakłóconą zdolność funkcjonowania podmiotów działających w branży usług lotniczych. 

Podstawowym celem działalności PPL jest rozwój sektora lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce, co zagwarantuje państwu pełną dostępność do międzynarodowych szlaków komunikacyjnych, a w efekcie pozwoli na ulokowanie części z nich na terytorium Rzeczypospolitej. 

Realizacja tych strategicznych zamierzeń zapewni nie tylko możliwość efektywnego zarządzania aktywami Przedsiębiorstwa, generując zwrot z zainwestowanego kapitału. Przyczyni się także do rozwoju całego sektora lotniczego w Polsce, a przez to maksymalizacji zysków oraz wzrostu międzynarodowej pozycji nie tylko PPL i pozostałych podmiotów wchodzących w skład GK PPL, ale także innych przedsiębiorstw operujących na dynamicznie rozwijającym się rynku usług lotniczych w Polsce.


Kategorie
Aktualności

Port Lotniczy Poznań Ławica Mikro Partnerem Poznańskiego Kongresu Gospodarczego!

Kolejnym partnerem Poznańskiego Kongresu Gospodarczego jest Port Lotniczy Poznań Ławica. 

Poznański port lotniczy ma za sobą bardzo bogatą historię i ciekawą historię.  Powstał 26 sierpnia 1913 r. gdy to władze niemieckie w podpoznańskiej wsi Ławica zbudowały na obszarze około 300 ha lotnisko wojskowe.

Uroczystego otwarcia obiektu dokonał cesarz Wilhelm II. Lotnisko posiadało hangary na 30 samolotów, warsztaty i koszary specjalnej jednostki wojskowej zajmującej się szkoleniem pilotów oraz przeglądami i naprawą samolotów. W 1913 r. utworzono pierwszy polski Aeroklub.

W 1921 r. od 29 maja do 6 czerwca odbyły się pierwsze regularne krajowe przewozy lotnicze wykonywane przez pierwsze polskie przedsiębiorstwo transportu lotniczego „Aero-Targ”, uznawane za początek polskiego transportu lotniczego; w czasie Targu Poznańskiego łącznie odbyło się 28 rejsów na trasie Poznań-Warszawa-Poznań i 30 – na trasie Poznań-Gdańsk – Poznań.

W 1923 r. utworzono jeden z pierwszych w Polsce wytwórni samolotów pod nazwą Spółka Akcyjna „Samolot”. 1925

23 maja 1925 r. otwarto pierwsze regularne połączenia na trasie Poznań-Warszawa-Poznań, równoznaczne z rozpoczęciem działalności cywilnego portu lotniczego; połączenie uruchomiło Towarzystwo Komunikacji Lotniczej „Aero”.

W 1928 powołano przedsiębiorstwo Linie Lotnicze„LOT” (później PLL „LOT”), które uruchomiło rejsy na trasie Katowice-Poznań, Poznań – Bydgoszcz – Gdańsk oraz Warszawa – Poznań – Berlin (wspólnie z „Deutsche Lutfhansa”).

Kategorie
Aktualności

KGHM Polska Miedź S. A. Partnerem Plus Poznańskiego Kongresu Gospodarczego!

KGHM Polska Miedź S.A. zalicza się do grona czołowych producentów miedzi oraz srebra na świecie.  Jest jednym z największych przedsiębiorstw w kraju o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Serce spółki bije na Dolnym Śląsku, w Zagłębiu Miedziowym.

W Polsce KGHM posiada koncesję na eksploatację jednego z największych na świecie złóż miedzi, którego zasoby gwarantują utrzymanie wydobycia przez najbliższych 40 lat. Wydobycie rudy miedzi w Polsce odbywa się w trzech kopalniach głębinowych: Lubin, Rudna i Polkowice-Sieroszowice, przetwarzanie rudy w Zakładach Wzbogacania Rud, a produkcja miedzi, srebra i innych produktów w hutach w Głogowie i Legnicy oraz walcowni Cedynia. Dzięki zdolnościom produkcyjnym polskich hut miedzi, KGHM jest jednym ze światowych liderów branży metalurgicznej. Po drugiej stronie oceanu, spółka posiada kopalnie w USA, Kanadzie i Chile.

Miedź, srebro i inne metale ze znakiem KGHM są od lat synonimem najwyższej jakości, docenianej i rozpoznawanej na świecie. W portfolio produktów Spółki znajdują się również metale takie jak molibden, nikiel, złoto, ren, pallad i platyna, otwierające drogę do zajęcia przez KGHM mocnej pozycji wśród światowych przedsiębiorstw multisurowcowych.

KGHM prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju, cieszy się reputacją wiarygodnego producenta i jest odpowiedzialnym pracodawcą. Grupa KGHM zatrudnia ponad 34 000 pracowników przekonanych, że to, co robią, jest ważne dla świata. To ludzie zaangażowani i pełni pasji.

Spółka, odpowiadając na wyzwania międzynarodowego otoczenia, konsekwentnie realizuje Strategię 4E stawiając na efektywność, ekologię, e-przemysł i elastyczność

Kategorie
Aktualności

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości Partnerem Głównym Poznańskiego Kongresu Gospodarczego!

Platforma Przemysłu Przyszłości powstała, żeby wzmacniać kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie Polski, poprzez wspieranie ich transformacji w kierunku przemysłu 4.0.

Firma wspomaga procesy transformacji cyfrowej, wdrażanie cyfrowych produktów i usług, wprowadzanie modeli biznesowych opartych o najnowsze rozwiązania z obszaru m.in. inteligentnej analizy danych, automatyzacji i komunikacji maszyn oraz ludzi z maszynami, wirtualizacji procesów, a także cyberbezpieczeństwa.

Jednym z głównych celów inicjatywy jest również wzmacnianie kompetencji kadr dla przemysłu przyszłości. Są to programy szkoleń i nowatorskich sposobów demonstrowania rozwiązań.  Swoją aktywność i wsparcie Platforma Przemysłu Przyszłości kieruje do prowadzących działalność na terytorium Polski – przedsiębiorców, jednostek zarządzających klastrami innowacyjnymi, podmiotów działających na rzecz innowacyjnej gospodarki oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

 

Kategorie
Aktualności

Jednym z Partnerów Poznańskiego Kongresu Gospodarczego została również Poczta Polska!

Firma o ponad 460-letniej tradycji, największy operator na rodzimym rynku, zatrudniający ponad 67 tys. pracowników, z siecią obejmującą 76 tys. placówek, filii i agencji pocztowych. 

Lider usług komunikacyjnych, paczkowo-kurierskich i logistycznych oraz narodowy operator pocztowy, z którego usług korzysta ponad 90% Polaków. 

Firma koncentruje się na wzmacnianiu najbardziej perspektywicznych obszarów: paczek, logistyki, finansów, usług międzynarodowych i na rzecz administracji publicznej.

Poczta Polska służy polskiemu społeczeństwu i jest jego częścią. Dzięki temu cieszy się wyjątkowym w skali kraju zaufaniem. Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych przez niezależne agencje badawcze, rankingi biznesowe oraz prestiżowe nagrody i wyróżnienia, jakich jest laureatem. Operator narodowy to m.in. „Najcenniejsza Polska Marka 2021” branży pocztowej, kurierskiej i logistycznej, laureat programu PFR „Odpowiedzialny i przyjazny pracodawca”, „Pracodawca przyjazny WOT” i laureat prestiżowych międzynarodowych konkursów filatelistycznych.

Kategorie
Prelegenci

Magdalena Hilszer

Wiceprezes Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Odpowiada za intensyfikację działań Polskiej Strefy Inwestycji w Wielkopolsce, które przekładają się na rozwój regionu i wzrost liczby inwestorów strefowych.

Posiada ponad 20 lat doświadczenia na stanowiskach menedżerskich, m.in. jako: Dyrektor Biura Regionalnego PARP w Poznaniu, Dyrektor Departamentu PR i Komunikacji w Enea S.A. Executive MBA. Wykładowca akademicki.

Kategorie
Prelegenci

Bogusław Sonik

Poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji, deputowany do Parlamentu Europejskiego w latach 2004-2014, prawnik, współzałożyciel Studenckiego Komitetu Solidarności (1977) i wiceprzewodniczący „Solidarności” w Małopolsce (1980-82). Internowany w stanie wojennym.

Kategorie
Prelegenci

Szymon Szynkowski vel Sęk Minister ds. Unii Europejskiej

Szymon Szynkowski vel Sęk urodził się w Poznaniu 24 listopada 1982 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalizacją stosunki międzynarodowe. W latach 2003-2004 był stypendystą programu Socrates Erasmus na Uniwersytecie w Osnabrück.

W latach 2004-2015 współpracował z posłami do Parlamentu Europejskiego. Poseł na Sejm od 2015 roku, zasiadał w sejmowych komisjach Unii Europejskiej i Spraw Zagranicznych oraz przewodniczył Polsko-Niemieckiej Grupie Parlamentarnej.

Założyciel i prezes (2012-2016) lokalnego think-tanku – Projekt Poznań. W latach 2006-2015 był Radnym Miasta Poznania. W latach 2015-2016 był delegatem Poznania do Zarządu Związku Miast Polskich. Jest autorem wielu artykułów prasowych z zakresu prawa europejskiego i polityki samorządowej.
Sekretarz Stanu (ds. Europy, Polonii, Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP) od 2018 r.

Pełnomocnik rządu (2018-2019) ds. Szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu. Pełnomocnik rządu ds. polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej i obchodów 30-lecia V4 (2020-2021).

Kategorie
Prelegenci

Grzegorz Ludwin

Prezes Zarządu Fundacji Pro NGO

Od kilku lat związany ze środowiskiem firm i korporacji. Wspiera firmy w tworzeniu akcji i projektów z obszaru CSR, Employer Brandingu i wizerunku (dla firm). Skutecznie angażuje środowisko biznesowe na rzecz organizacji pozarządowych, m.in. poprzez autorskie akcje: GO4NGO, Pomagaj z pasją, Challenge #CEO4ProNGO czy też Kompas NGO. W wolnej chwili prowadzi szkolenia dla NGO, pomagając w eksponowaniu ich potencjału oraz inicjując współpracę z biznesem. Realizuje również szkolenia i doradztwo dla firm w obszarach CSR, EB, komunikacji i wolontariatu pracowniczego.