Program 2023

Wielkopolska przedsiębiorczość fundamentem systemu społecznego. Co to oznacza dzisiaj i jutro?

Dzień I - czwartek 28 września 2023 | 11:45-12:53
Panel B
B2

Partner panelu: Żabka

Panel „Wielkopolska przedsiębiorczość fundamentem systemu społecznego. Co to oznacza dzisiaj i jutro?” będzie poświęcony rozmowie na temat kluczowej roli przedsiębiorczości w regionie Wielkopolski oraz jej wpływu na społeczeństwo. Podczas panelu omawiane będą aktualne i przyszłe aspekty przedsiębiorczości w tym regionie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem jej znaczenia dla rozwoju społecznego i gospodarczego.

Panel będzie skupiał się na następujących kwestiach:

  • Znaczenie przedsiębiorczości dla rozwoju Wielkopolski.
  • Wyjątkowe cechy przedsiębiorczości w regionie i ich wpływ na kształtowanie społeczeństwa.
  • Wyzwania i możliwości stojące przed przedsiębiorcami w obliczu zmian na rynku.
  • Innowacyjność i zrównoważony rozwój jako kluczowe elementy przyszłości przedsiębiorczości w Wielkopolsce.
  • Współpraca międzysektorowa i rola sektora publicznego w wspieraniu przedsiębiorczości.

Panel będzie stanowił forum do wymiany poglądów i doświadczeń ekspertów, przedsiębiorców oraz przedstawicieli sektora publicznego, którzy będą analizować obecny stan przedsiębiorczości w Wielkopolsce oraz rozważać, jakie kroki można podjąć, aby zapewnić jej trwały rozwój i korzyści dla społeczeństwa.

W panelu wezmą udział:

  • Jan Żaryn, Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej,
  • Marta Wrochna-Łastowska, Członkini Zarządu, Obszar Strategii Finansowej, Grupa Żabka,
  • Klaudia Strzelecka, Radna Miasta Poznania,
  • Jarosław Pucek, Radca prawny, ,
  • Dr Krzysztof Bondyra, Fundacja Altum, [moderacja].