Program 2023

Jak pomóc Ukrainie? Dzisiejsze potrzeby z perspektywą jutra

Dzień I - czwartek 28 września 2023 | 13:45-14:45
Panel C
C4

Partner panelu: PAIH

Panel dyskusyjny skoncentruje się na kompleksowym podejściu do pomocy Ukrainie w okresie powojennym i długoterminowej współpracy. Rozpoczną go tematy związane z niezbędnymi reformami, obejmując restrukturyzację służby państwowej, liberalizację systemu podatkowego i modernizację infrastruktury, z naciskiem na granicę polsko-ukraińską, oraz przedstawienie wizji wsparcia Polski dla Ukrainy w tych zadaniach. Następnie eksperci omówią perspektywy i zagrożenia związane z procesem reformowania Ukrainy oraz strategie pomocy. Kwestie edukacyjne i kształceniowe, w tym nauczanie polskiego, zostaną poddane analizie jako ważny element integracji ukraińskich migrantów/uchodźców do polskiej gospodarki z perspektywą korzyści dla obu stron. Tematem będzie także kwestia zapobieżenia tworzeniu się gett oraz wykorzystaniem potencjału ukraińskich pracowników i młodzieży. Ponadto, omówi korzyści wynikające z obecnej współpracy między Polską a Ukrainą, szczególnie w kontekście wsparcia dla uchodźców i migrantów, podkreślając wzajemne korzyści i potencjał dalszego rozwoju tych działań. Ten panel ma na celu stworzenie przestrzeni do konstruktywnej dyskusji i poszukiwania praktycznych rozwiązań na poziomie gospodarczym, społecznym i politycznym w dążeniu do efektywnej pomocy Ukrainie.

W panelu wezmą udział:

  • Jadwiga Emilewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pełnomocnik Rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej,
  • Mikołaj Tauber, Manager Projektu Departament Eksportu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.,
  • Dr Maxim Rust, doktor nauk politycznych, analityk polityczny, badacz społeczny i koordynator projektów międzynarodowych,
  • Oleksandr Shevchenko, politolog, członek zespołu analitycznego „Białoruś-Ukraina-Region”,
  • Prof. dr hab. Iryna Matiash, Członek Rady Społecznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, [moderacja].