Program 2023

Bezpieczeństwo i stabilność w regionie Trójmorza. Jak zapobiec atakom cybernetycznym i militarnym?

Dzień I - czwartek 28 września 2023 | 11:45-12:53
Panel B
B4

W obliczu coraz bardziej złożonych wyzwań z zakresu bezpieczeństwa, region Trójmorza staje przed pilnym zadaniem rozważenia strategii zapobiegania atakom cybernetycznym i militarnym oraz utrzymania stabilności. Celem panelu będzie analiza i omówienie różnych aspektów bezpieczeństwa i stabilności w regionie Trójmorza, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

 • Zagrożenia i wyzwania – w jaki sposób rozwijające się technologie cyfrowe wpływają na nowe rodzaje zagrożeń? Jakie konkretnie wyzwania stoją przed regionem Trójmorza, zarówno w sferze cybernetycznej, jak i militarnej?
 • Współpraca międzynarodowa – jakie mechanizmy współpracy międzynarodowej są już wdrożone lub planowane w celu wzmacniania bezpieczeństwa w regionie? Jakie relacje międzynarodowe są kluczowe dla zapobiegania konfliktom?
 • Wpływ na gospodarkę – jak ataki cybernetyczne i militarne wpływają na stabilność gospodarczą w regionie Trójmorza? Jakie są ekonomiczne konsekwencje takich incydentów?
 • Ochrona infrastruktury krytycznej – jakie inicjatywy i środki są podejmowane, aby chronić krytyczną infrastrukturę, taką jak energetyka czy telekomunikacja, przed atakami?
 • Innowacje i technologia – jak nowe technologie i innowacje mogą być wykorzystane w celu wzmocnienia cyberbezpieczeństwa i obronności? Jakie inicjatywy badawcze i rozwojowe są realizowane w tym zakresie?

Podczas panelu będziemy eksplorować najlepsze praktyki, strategie i środki, które mogą pomóc regionowi Trójmorza w skuteczniejszym przeciwdziałaniu atakom cybernetycznym i militarnym oraz w utrzymaniu stabilności gospodarczej.

W panelu wezmą udział:

 • Paweł Pawłowski, Dyrektor Biura Logistyki, Polskie Koleje Państwowe,
 • Mateusz Sawczuk, przedstawiciel firmy F5,
 • Zmicier Mickiewicz, dziennikarz Telewizji Biełsat, analityk Belarus Security Blog,
 • August Żywczyk, Wiceprezes Zarządu Defence24.pl,
 • Krzysztof Senger, Dyrektor ds. Koordynacji Projektów Strategicznych w BGK, członek zarządu Funduszu Trójmorza,
 • Dr Jacek Raubo, Szef działu analiz Defence24. Analityk, publicysta oraz wykładowca akademicki WNPiD UAM, [moderacja].