Adam Zych Prelegent
Adam Zych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na wydziale Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz University of Applied Sciences w Kilonii (Niemcy) ze specjalizacją Międzynarodowa Ekonomika Przedsiębiorstw.

Od 20 lat rozwija własny biznes. Aktywnie wspiera wiele inicjatyw społecznych i wspólnotowych. Pomysłodawca i Prezes Fundacji Projekt PL, think tanku badającego zmiany, jakie nowe technologie wywołują w społeczeństwie oraz gospodarce.

Wraz z żoną Ewą wychowuje czwórkę dzieci, starając się wdrażać zachowanie równowagi między życiem rodzinnym, a zawodowym.