Ben Esmeil Prelegent
Ben Esmeil

Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu w doradztwie w zakresie zarządzania wyróżnia się jako zaufany doradca w różnych sektorach, takich jak FMCG, bankowość i produkcja.

Oprócz swoich umiejętności doradczych jest także znanym pisarzem zgłębiającym dynamikę gospodarczą i polityczną regionu Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Jego połączenie wiedzy branżowej i wiedzy regionalnej czyni go nieocenionym nabytkiem zarówno dla organizacji, jak i czytelników.