Cezariusz Lesisz Prelegent
Cezariusz Lesisz

Jest absolwentem Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i rachunkowość oraz podyplomowe Prawo dla menedżera. Uzyskał dyplom MBA Zarządzanie Technologiami Wodorowymi w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Studiował Budownictwo Lądowe na Politechnice Wrocławskiej. Zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Przez ponad 20 lat aktywnie działał w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i USA. Pracował w sektorze bankowym (BZ WBK S.A.) oraz w administracji rządowej (Ministerstwo Finansów).

Od grudnia 2016 roku do listopada 2018 roku był członkiem Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. W latach 2017–2018 przewodniczył Radzie Nadzorczej Totalizatora Sportowego sp. z o.o. Od 1 września 2019 roku jest członkiem Rady Nadzorczej KGHM Metraco S.A. 11 marca 2022 r. został powołany przez Ministra Klimatu i Środowiska na członka Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej.