Cezary Mazurek Prelegent
Cezary Mazurek

Informatyk, doktor nauk technicznych, specjalizujący się w rozwoju technologii informacyjno–komunikacyjnych oraz ich innowacyjnych zastosowań w nauce, gospodarce i społeczeństwie.

Związany od początku powstania z Poznańskim Centrum Superkomputerowo–Sieciowym (PCSS) afiliowanym przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Od 2019 roku kieruje działalnością tego Centrum w funkcji Pełnomocnika Dyrektora ICHB PAN ds. PCSSS. Od ponad 30 lat zawodowo zaangażowany w budowę infrastruktury informatycznej nauki oraz rozwój technologii i usług wdrażanych w ramach tej infrastruktury i wspomagających transformację cyfrową. Prowadził prace B+R w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. W 2016r. zainicjował budowę Węzła Innowacji Cyfrowych HPC4Poland z nastawieniem na wdrożenia usług opartych na technologii HPC i HPCC w wiodących gałęziach gospodarki, w tym w przemyśle motoryzacyjnym, rolno – spożywczym oraz w medycynie. Kierował m.in. wdrożeniami Miejskiego Informatora Multimedialnego o Poznaniu, systemu bibliotek cyfrowych dLibra oraz systemu rekrutacji do szkół NABÓR. Prace rozwojowe łączy z zainteresowaniami naukowymi w obszarze nowoczesnych metod zbierania i analizy danych w modelu cyfrowego bliźniaka (ang. digital twin).

Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji w krajowych i międzynarodowych wydawnictwach i materiałach konferencyjnych. Od 2020 roku pełni funkcję Prezesa Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego.