Damian Wieczorek Prelegent
Damian Wieczorek

Absolwent SGH i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Executive MBA w IESE Business School University of Navarra. Posiada kwalifikację ACCA oraz licencję finansową CFA Chartered Financial Analyst. Posiada 10 letnie międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu obszarem finansów, budowaniu strategii, przeprowadzaniu działań restrukturyzacyjnych i zarządzaniu obszarem rozwoju oraz w sektorze produkcyjnym m.in. w branży paliwowej, petrochemicznej, chemicznej oraz energetycznej. Od sierpnia 2020r. pełnił funkcję członka Zarządu WUZETEM S.A. z Grupy Kapitałowej ARP. Wcześniej przez ponad 10 lat związany z Grupą Kapitałową PKN ORLEN, gdzie pełnił m.in. funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Rozwoju i Technologii, Dyrektora Biura Kontrolingu Energetyki i Rozwoju, jak również członka Zarządu ORLEN EKO Sp. z o.o. Jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Polregio SA, wcześniej piastował funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz członka Rady Nadzorczej ANWIL SA.