dr Krzysztof Bondyra Prelegent
dr Krzysztof Bondyra

Doktor nauk humanistycznych, kierownik kilkunastu projektów i publikacji o tematyce m.in. rzemiosła i rynku pracy, zarządzania wiekiem, wsparcia przedsiębiorczości realizowanych regionalnie oraz w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Prezes Fundacji Społeczeństwo i Gospodarka. Kierownik licznych projektów badawczych oraz autor publikacji poświęconych m. in. tematyce rozwoju lokalnego i regionalnego oraz kształcenia zawodowego. Radny Powiatu Wągrowieckiego I kadencji (w latach 1999-2002), członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (w latach 2004-2008). Od 2018 r. ekspert ds. pracodawców Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Od 2020 r. współpraca badawczo-eksperckiej z Ministerstwem Rozwoju (Wydział Rzemiosła).