dr Tomasz Tratkiewicz Prelegent
dr Tomasz Tratkiewicz

Jest wieloletnim praktykiem i naukowcem, zajmującym się od ponad 20 lat zagadnieniami podatkowymi.

Doświadczenia praktyczne zbierał przede wszystkim w Ministerstwie Finansów, gdzie pełnił przez ponad 7 lat funkcję dyrektora departamentu VAT. Doktor jest ekspertem ds. podatków w Pracodawcach RP, adiunktem na Uniwersytecie Łódzkim i Warszawskim.

Kwestie badawcze realizuje dr Tratkiewicz również w fundacji naukowej CASE, gdzie był zaangażowany w szereg projektów badawczych, ewaluacji i ocen skutków dla instytucji rządowych i unijnych, głównie w zakresie tematyki podatkowej np. dla Komisji Europejskiej w obszarze VAT i podatku akcyzowego.