dr Wiktor Żuchowski Prelegent

Ekspert w zakresie logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem magazynowania, w Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny oraz wykładowca w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Ponad 15sto letnie doświadczenie w konsultingu logistycznym – project manager lub wykonawca ponad 100 projektów. Tytuł doktora w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości.