Franciszek Szkudelski Prelegent
Franciszek Szkudelski

Student na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, wolontariusz i społecznik.

Przez 4 lata prowadził inicjatywę „Pomoc dla baraków” wspierającą osoby dotknięte wykluczeniem społecznym. Wice-prezes Towarzystwa Pelikan, działającego na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Od początku konfliktu na Ukrainie współorganizował działalność Punktu Recepcyjnego dla uchodźców wojennych na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Obecnie koordynator projektu Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas w Poznaniu realizowanego we współpracy z UNHCR Polska, pracownik działu fundraisingu Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

Laureat Nagrody im. Macieja Frankiewicza oraz Poznański Wolontariusz Roku 2018 w kategorii młodzieżowej.