Jacek Sommerfeld Prelegent
Jacek Sommerfeld

Na stanowisku Dyrektora WODR w Poznaniu od września 2021 roku.

Absolwent studiów podyplomowych: Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku Rolnictwo oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Organizacja
i zarządzanie w administracji publicznej. Zanim został powołany na stanowisko Dyrektora WODR był kierownikiem Biura Kontroli Wewnętrznej w ARIMIR w Poznaniu, Był także wójtem Gminy Czerwonak w latach 2014-2018. W ostatnim czasie nadzorował m.in. organizację Krajowych Dni Pola Sielinko 2023 r. – największego wydarzenia w Wielkopolsce organizowanego dla rolników. Aktualnie nadzoruje też wprowadzanie, rozwój i bieżącą aktualizację nagrodzonej dwukrotnym złotym medalem targów POLAGRA platformy doradczej dla rolników „EDWIN”.

Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec. Samorządowiec. Radny oraz pełnomocnik wojewody wielkopolskiego ds. Rodziny. Od lat bierze czynny udział w organizowaniu patriotycznego widowiska Orzeł i Krzyż. Pasjonat piłki nożnej i wierny kibic Lecha Poznań.