dr Kalikst Nagel Prelegent
dr Kalikst Nagel

Poznaniak, choć nie z urodzenia, to z wyboru. Absolwent VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prawnik wykształcony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – tu zdobył zarówno tytuł zawodowy magistra prawa jak i stopień naukowy doktora nauk prawnych.
Od ponad dziesięciu lat praktykujący prawnik, doradzający przy umowach w obrocie gospodarczym, inwestycjach infrastrukturalnych i zamówieniach publicznych. Obecnie jest pracownikiem Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., prowadząc jednocześnie własną kancelarię radcy prawnego.

Przez wiele lat zaangażowany w organizację Spotkań Młodych LEDNICA 2000 i całoroczne funkcjonowanie Ośrodka im. Jana Pawła II na Polach Lednickich. Dwukrotny koordynator Spotkań Młodych LEDNICA 2000. Mąż i ojciec czwórki dzieci.