Krzysztof Szczucki Prelegent
Krzysztof Szczucki

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W styczniu 2014 r. uzyskał na tym Wydziale stopień doktora nauk prawnych.

Od października 2014 r. jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W październiku 2021 r. otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych.

W latach 2009– 2011 najpierw współpracował z Biurem Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, a później w nim pracował. W latach 2011– 2012 wykładał wiedzę o społeczeństwie w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Od 2012 r. do 2013 r. przebywał jako visiting scholar w Maurer Law School na Indiana University w Bloomington w USA. Od 2015 r. do 2016 r. pracował w Zespole Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, a od 2016 r. do 2020 r. w Biurze Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP. Od lutego do sierpnia 2020 r. był zastępcą dyrektora w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W dniu 1 września 2020 r. został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.