Lucyna Białk-Cieślak Prelegent

Dyrektor pełniąca funkcje publiczne związanych z oświatą – w tym funkcję Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, dyrektora szkół średnich, ekspert ECVET.

Obecnie pełniąca funkcję dyrektora CKZiU. Wysokie doświadczenie w realizacji projektów unijnych o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, co wpłynęło na efektywną reorganizację CKZiU.