Marta Wrochna-Łastowska Prelegent
Marta Wrochna-Łastowska

Od stycznia 2021 roku pełni funkcję Członkini Zarządu ds. Finansowych (CFO)/ Chief Financial Officer firmy Żabka Polska i zarządza zespołem odpowiadającym za bezpieczeństwo ekonomiczne i obsługę finansową oraz wsparcie analityczne działalności operacyjnej. Od 2018 roku jako Dyrektor Finansowa odpowiadała za efektywne i skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, planowanie i prognozowanie, obszar skarbu, związany z analizami biznesowymi oraz audytem wewnętrznym.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. podczas wieloletniej pracy w Ernst & Young Corporate Finance w Polsce i za granicą.

Absolwentka Finansów i Rachunkowości oraz Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada tytuł ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Do rozpoczęcie kongresu pozostało 6 dni
Rejestracja