Mateusz Mucha Prelegent
Mateusz Mucha

Doradca Inwestycyjny w Beta Securities Poland, podmiocie który zainicjował tworzenie BETA ETF opartych na polskim prawie oraz notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zarządzający Aktywami BETA ETF w AgioFunds TFI jako członek 3 osobowego zespołu zarządzającego, pełni obowiązki zarządzającego na 9 funduszach BETA ETF.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu.

Doradca Inwestycyjny nr 576. Makler Papierów Wartościowych nr 2903.