Mateusz Rozmiarek Prelegent
Mateusz Rozmiarek

Doktor nauk o kulturze fizycznej. Swoje zainteresowania naukowe rozwijał podczas studiów i seminariów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademiach Wychowania Fizycznego w Krakowie i Poznaniu oraz Międzynarodowej Akademii Olimpijskiej w Olimpii. Menedżer sportu, autor licznych polskich i zagranicznych publikacji naukowych poświęconych zagadnieniom turystyki sportowej oraz wpływowi polityki i stosunków międzynarodowych na sport i ruch olimpijski. Od wielu lat zaangażowany w działalność społeczną oraz samorządową. Radny Miasta Poznania VII i VIII kadencji, Przewodniczący Komisji Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych oraz Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Nauki, członek rad programowych i społecznych różnych instytucji miejskich. W latach 2015-2019 członek Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania. W październiku 2021 roku został powołany w skład Rady do spraw Sportu przy Wojewodzie Wielkopolskim Michale Zielińskim.