dr Maxim Rust Prelegent
dr Maxim Rust

Doktor nauk politycznych, analityk polityczny, badacz społeczny i koordynator projektów międzynarodowych. Naukowo zajmuje się badaniem elit politycznych w państwach postradzieckich i funkcjonowaniem społeczeństw w środowisku cyfrowym.

Contributing editor magazynu „New Eastern Europe” i redaktor portalu Białoruś2020-Ukraina2022-Studium. Autor ponad stu artykułów naukowych, popularno-naukowych i publicystycznych, publikowanych w polskich i międzynarodowych wydawnictwach branżowych, a także raportów, analiz i policy papers. Badacz i wykładowca w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Sekretarz Grupy Analitycznej „BIAŁORUŚ-UKRAINA-REGION”.

W 2022 roku – Pełnomocnik ds. pomocy studentom/kom i stypendystom/kom SEW UW, pochodzącym z Ukrainy.