Mikołaj Kostaniak Prelegent
Mikołaj Kostaniak

Społecznik i samorządowiec, na co dzień zawodowo związany ze wspieraniem organizacji pozarządowych, lokalnych społeczności oraz młodzieży. Od 2018 roku Radny Gminy Święciechowa (oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy), w latach 2014-2016 Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa, obecnie opiekun Młodzieżowej Rady Gminy.

Koordynator i inicjator licznych projektów, zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich. Prezes Zarządu Stowarzyszenia ZMW oraz Członek Zarządu Instytutu Rozwoju Liderów.