Mikołaj Tauber Prelegent
Mikołaj Tauber

Od 2004 roku związany zawodowo z rynkami Europy Wschodniej, Azji Centralnej, Kaukazu Południowego. P

rzez kilkanaście lat współpracował z Fundacją Instytut Studiów Wschodnich – organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy Górskiej, gdzie pełnił funkcję kierownika obszaru Azji Centralnej, Kaukazu Południowego oraz Turcji. W latach 2010-2015 był konsultantem rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie ds. rozwoju i współpracy z Krajami WNP. Zajmował się także konsultingiem i wprowadzaniem polskich spółek na rynki WNP. Od 2018 do 2022 roku pełnił funkcję kierownika Zagranicznego Biura Handlowego PAIH S.A. w Mińsku, Białoruś. Od 2023 manager projektu w Departamencie Eksportu PAIH S.A. Studiował na UW, SGH (Ścieżka Wschodnia), Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Obszar zainteresowań: gospodarka UE oraz krajów Europy Wschodniej, geopolityka, międzynarodowe stosunki gospodarcze.