Pavel Latushka Prelegent
Pavel Latushka

Zastępca szefa Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi i przewodniczący Narodowego Zarządu Antykryzysowego, wcześniej był Ministrem Kultury Białorusi oraz Ambasadorem Białorusi w Polsce, Francji, Hiszpanii, Portugalii i Monako.

Główne działania Pawłą Łatuszki i jego zespołu to:
– postawienie Łukaszenki i jego wspólników przed sądem za zbrodnie przeciwko ludzkości
na Białorusi i zbrodnie wojenne przeciwko Ukrainie;
– wprowadzenie sankcji gospodarczych i personalnych wobec reżimu Łukaszenki przez UE,
USA i inne kraje;
– międzynarodowa izolacja reżimu Łukaszenki;
– presja informacyjna na reżim i przeciwdziałanie propagandzie Łukaszenki.