Paweł Pawłowski Prelegent
Paweł Pawłowski

Dyrektor Biura Logistyki w Polskich Kolejach Państwowych S.A.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Entrepreneurship Program na Babson College oraz stażu naukowego w Institute of World Politics w Waszyngtonie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w wiodących bankach w Polsce oraz w dużych grupach kapitałowych z sektora publicznego. Od trzech lat związany z branżą kolejową, gdzie obecnie kieruje pracami Biura Logistyki PKP S.A.

Swoje zainteresowania skupia na zagadnieniu współpracy państw oraz narodów Europy Środkowej i Wschodniej, a także na rozwoju relacji transatlantyckich. Naukowo bada zależności pomiędzy zwalczaniem dezinformacji a gwarancjami ochrony wolności wypowiedzi w Europie.