Piotr Cieślak Prelegent
Piotr Cieślak

Dyrektor Zarządzający, Analityk SII – jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Specjalizacja Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie analityki giełdowej, makroekonomicznej oraz wyceny spółek.

Specjalizuje się też w tematyce sporów korporacyjnych, a także w obszarze przepisów prawa rynku kapitałowego i spółek prawa handlowego. Wielokrotnie reprezentował akcjonariuszy w sytuacjach konfliktowych, negocjacjach, a także w roli pełnomocnika podczas obrad walnych zgromadzeń spółek publicznych. Prowadził liczne szkolenia i prelekcje z zakresu finansów, ekonomii, relacji inwestorskich i prawa rynków kapitałowych. Jest autorem setek komentarzy, wypowiedzi oraz artykułów i publikacji dla większości czołowych mediów finansowych i ekonomicznych w Polsce. Jest również autorem kilkudziesięciu niezależnych raportów analitycznych nt. spółek debiutujących na GPW.

Od 2004 r. związany jest z SII. Obecnie jest Dyrektorem Zarządzającym oraz Analitykiem, odpowiadając również za rozwój Działu Analitycznego SII. Od 2014 r. jest członkiem Komitetu konsultacyjnego ds. ładu korporacyjnego powołanego przez GPW. Od 2011 r. prowadzi także działalność doradczą oraz consultingową. Zasiadał w nadzorze spółek publicznych i niepublicznych. Od 2012 r. jest członkiem RN, a od kilku lat także Przewodniczącym Komitetu Audytu w Spółce Unimot S.A.