Piotr Dwornicki Prelegent
Piotr Dwornicki

Menadżer od ponad 30 lat związany ze szkolnictwem wyższym, zarówno publicznym, jaki i niepublicznym w Polsce. W przeszłości pełnił m. in. funkcje: Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza ds. Pomocy Materialnej dla Studentów, Kierownika Działu Nauczania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kanclerza Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Pełnomocnika Rektora ds. Rozwoju Uczelni Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Pełnomocnika Rektora ds. Rozwoju Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Od 2019 r. jest Prorektorem ds. Filii w Poznaniu Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie.

Z innych sfer działalności można wspomnieć także, że był Doradcą Ministra Sprawiedliwości RP w rządzie Jerzego Buzka oraz długoletnim dział działaczem Akademickiego Związku Sportowego (pełniąc w tym w tym okresie funkcje: Prezesa Klubu Uczelnianego AZS UAM, Wiceprezesa Organizacji Środowiskowej AZS Poznań oraz Członka Zarządu Głównego AZS w Warszawie).