Robert Krzysztof Nowicki Prelegent
Robert Krzysztof Nowicki

Prezes Zarządu Orlen Neptun Sp. z o.o.

W ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studiował prawo i historię, uzyskując magisterium na drugim kierunku. Pracował w poznańskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, później zajął się prowadzeniem przedsiębiorstwa budowlanego, a także zarządzaniem projektami krajowymi i międzynarodowymi.

Od 2016 r. współpracował jako ekspert z Departamentem Zarządzania Projektami w Ministerstwie Rozwoju, a następnie od 2017 do 2018 r. był zastępcą dyrektora Departamentu Innowacji w tym resorcie. W latach 2018 r. pełnił funkcję szefa gabinetu politycznego w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, a następnie Ministerstwa Rozwoju. Należał do rady nadzorczej spółki PL.2012+ i Agencji Rozwoju Przemysłu oraz rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Był też m.in. przewodniczącym krajowej delegacji do Europejskiej Agencji Kosmicznej[1].

W grudniu 2019 r. został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju. Zrezygnował ze stanowiska w październiku 2020 r. Po odejściu z rządu zasiadał w radzie nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Do rozpoczęcie kongresu pozostało 6 dni
Rejestracja