Yevhen Tafiichuk Prelegent
Yevhen Tafiichuk

Dołączył do Nova Post w 2012 roku jako ładowacz, a rok później awansował na swoje pierwsze stanowisko kierownicze. Posiada 10-letnie doświadczenie pełne sukcesów i głęboką wiedzę w zakresie logistyki.

Pod jego okiem przekształcono dostawy kurierskie, podwoiła się sieć oddziałów Nova Post, a prędkość dostaw stała się najwyższa na ukraińskim rynku logistycznym. Od 2021 roku pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego i odpowiadał za całą logistykę w firmie.

Od marca 2023 roku Yevhen z sukcesem pełni funkcję dyrektora generalnego Nova Post w Polsce. Pod jego kierownictwem Nova Post w Polsce podwoiła sieć oddziałów, uruchomiła terminal sortowniczy w Warszawie i stale się rozwija i udoskonala.