Aktualności

Rozmowy o władzy

W ramach Poznańskiego Kongresu Gospodarczego jeden z paneli odbył się w temacie: „Rząd a samorząd – konfrontacja czy synergia”. W panelu gościli:

  • Zbigniew Czerwiński, Radny wojewódzki, przedsiębiorca, działacz opozycji antykomunistycznej,
  • Sara Szynkowska vel Sęk, Radna Miasta Poznania,
  • Łukasz Schreiber, Minister – członek Rady Ministrów, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów,
  • Mikołaj Kostaniak, Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Radny Gminy Święciechowa.
  • Andrzej Chmielewski, Zastępca Wójta Gminy Pruszcz Gdański do spraw społecznych, obejmujących m.in. oświatę, kulturę i sport,
  • Wojciech Koźmiński, radca prawny, [moderacja]

Kluczowym elementem funkcjonowania państwa są relacje między rządem a samorządami. Panel miał na celu dogłębne rozważenie, czy te relacje opierają się na konfrontacji, czy też budują synergiczne partnerstwo. Podczas tej debaty skoncentrowano się na następujących kwestiach:

Podział kompetencji – jakie są zasady rozdziału kompetencji między rządem centralnym a samorządami lokalnymi? Czy są one klarowne i sprawiedliwe?

Współpraca i konflikty – jakie są przykłady skutecznej współpracy między rządem a samorządami, a także przypadki konfrontacji? Jakie są przyczyny potencjalnych konfliktów i jakie strategie pomagają rozwiązywać spory?

  • Finansowanie i zasoby – w jaki sposób finansowanie samorządów wpływa na ich zdolność do wykonywania zadań? Czy istnieją nierówności w dostępie do zasobów?
  • Lokalne inicjatywy – jakie inicjatywy podejmowane są przez samorządy lokalne w dziedzinach, takich jak rozwój lokalny, edukacja czy opieka zdrowotna? Jakie wsparcie mogą otrzymywać od rządu centralnego?
  • Perspektywy – jakie zmiany w polityce publicznej i ustawodawstwie są konieczne, aby zwiększyć synergiczne partnerstwo między rządem a samorządami?

Debata miała na celu stworzenie przestrzeni do refleksji nad relacjami między władzami centralnymi a lokalnymi oraz poszukiwania sposobów na budowanie efektywnego, wzajemnie korzystnego partnerstwa. Jakie zmiany mogą przyczynić się do lepszego funkcjonowania systemu samorządowego i lepszej obsługi potrzeb lokalnych społeczności?

Na YouTube można zobaczyć tę dyskusję. Czy odpowiedziano na powyższe pytania?

Do rozpoczęcie kongresu pozostało 204 dni
Przeglądasz archiwalną edycje PKG2023.Przejdź do aktualnej edycji