Organizator

Instytut Poznański

Instytut Poznański to dynamicznie rozwijający się think tank zajmujący się sprawami miejskimi, samorządowymi, społecznymi i międzynarodowymi.

Naszą misją jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wzmacnianie oddolnej aktywności społecznej obywateli. Chcemy to osiągnąć, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Pierwszym miejscem naszej działalności jest Poznań, ale perspektywa sięga poza granice miasta, a nawet kraju

Obszary, wokół których skupia swoją aktywność Instytut Poznański, to tworzenie przestrzeni do dyskusji na tematy związane z polityką miejską w Poznaniu, podejmowanie problematyki międzynarodowej na poziomie regionalnym oraz przywracanie pamięci historycznej.

Projekty Instytutu

Narodziny nowego Poznania

Projekt, którego celem była dogłębna analiza życia miastai przygotowanie rozwiązań, które mogłyby je poprawić. Do tej pracy zaprosiliśmy 10 ekspertów z różnych dziedzin, którzy pomogli nam przeprowadzić diagnozę, a także wypracować pomysły dla Poznania. Nasz projekt przeprowadzony został z pełnym zaangażowaniem Poznańczyków – w trakcie działań projektowych zorganizowaliśmy9 debat tematycznych, którym towarzyszyło opublikowanie raportu.

Cały projekt zwieńczony został wydaniem przekrojowego raportu głównego, w którym omówiliśmy wszystkie przestrzenie życia Poznania. Wszelkie diagnozy, analizy, pomysły i koncepcje zostały podsumowane w końcowej debacie.

POZnań first to fly: 100 - lecie lotnictwa cywilnego w Polsce

Najważniejszą częścią projektu „Poznań first to fly: 100-lecie lotnictwa cywilnego w Polsce” było przeprowadzenie działań edukacyjno-kulturalnych związanych z uczczeniem 100. rocznicy pierwszego komercyjnego lotu pasażerskiego na ziemiach polskich. Projekt ten został zrealizowany przy współdziałaniu Instytutuz lokalną wspólnotą mieszkańców oraz Portem Lotniczym Poznań-Ławica i wsparciu finansowym ogólnopolskich instytucji.Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie realizowane przez Instytut, a wyjątkowa forma zwracała uwagę mieszkańcóworaz lokalnych środowisk społecznych i mediów.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu

Sporym osiągnięciem jest, już po raz kolejny, otrzymanie dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu2022-2024″.

Celem działalności sieci Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i naukowymi oraz innymi podmiotami, których działalność obejmuje szeroko rozumianą współpracę międzynarodową.

Dzięki realizacji licznych projektów udało nam się nawiązać współpracę z licznymi podmiotami: instytucjami administracji publicznej (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Polityki Społecznej), organizacjami pozarządowymi (Projekt Poznań, Fundacja Altum), instytucjami samorządowymi(Urząd Marszałkowski Województwa, Urząd Miasta Poznania), podmiotami prywatnymi i państwowymi (MPK Poznań, Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego) oraz mediami(TVP Poznań, Głos Wielkopolski, Eska Poznań).

Do rozpoczęcie Kongresu pozostało 153 dni