Program 2023

O koncentracji i dekoncentracji Polski. Korzyści i mankamenty monocentrycznego vs policentrycznego modelu rozwoju kraju.

Dzień I - czwartek 28 września 2023 | 15:00-16:00
Panel D
D4

Rozmowa w ramach panelu skupiona będzie wokół pytań o to czy warto zdekoncentrować Polskę i jak to zrobić.

Zaczniemy od diagnozy stanu obecnego: jak jest? Czy życie naszego kraju jest nadmiernie skoncentrowane w Warszawie? Z perspektywy obserwatora najważniejsze procesy publiczne, gospodarcze czy kulturalne toczą się w Warszawie. Czy jednak jest to koncentracja nadmierna, która jest lub staje się problemem? Będziemy rozmawiać o wpływie tej koncentracji na rozwój innych dużych aglomeracji, na rozwój i demografię Polski jako całości. Postawimy pytanie o „drenaż mózgów” (przenoszenie się najlepszych specjalistów do Warszawy) i to, czy jest on dla Polski toksyczny.

Patrząc na to samo zagadnienie z drugiej strony przyjrzymy się korzyściom i szansom, jakie mogą wynikać z dekoncentracji Polski. Rozważymy w dyskusji, czy rozwój Polski w modelu policentrycznym pozwoliłby na lepsze wykorzystanie potencjału Polaków, polskiego społeczeństwa i gospodarki oraz na bardziej efektywne wykorzystywanie naszych zasobów. Omówimy nadto wpływ wdrożenia takiego modelu rozwoju na demografię Polski, nasze życie społeczne i gospodarcze.

Druga część panelu dotyczyć pytań o sposób wdrożenia modelu policentrycznego i dekoncentracji Polski. Ile centrów rozwoju powinna mieć Polska i które aglomeracje nadają się na takie centra rozwoju? Jakie procesy i instytucje mogą zostać przeniesione z Warszawy do innych aglomeracji? Rozważymy jakie warunki w organizacji i infrastrukturze (np. transportowej) naszego kraju muszą się spełnić, by taka dekoncentracja była możliwa. Zastanowimy się też, jaka perspektywa czasowa jest wymagana dla wdrożenia tych procesów i co zrobić z pracownikami instytucji zlokalizowanych w Warszawie, które miałyby zostać przeniesione do innych miast.

Trzecia część panelu skupi się na mankamentach policentrycznego rozwoju kraju. Będzie to okazja do dyskusji na temat ryzyka konfliktów i rywalizacji między różnymi regionami, braku koordynacji i współpracy pomiędzy ośrodkami decyzyjnymi, potencjalnego wzrostu biurokracji i utrudnienia funkcjonowania państwa w sytuacji, w której centralne organy państwa byłyby zlokalizowane w różnych miejscach kraju.

Panel będzie otwarty na różne perspektywy i opinie, a uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań i wymiany swoich poglądów na temat dekoncentracji Polski. Celem będzie osiągnięcie pełniejszego zrozumienia potencjalnych skutków tego procesu oraz identyfikacja kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących organizacji państwa.

Raport jest kontynuacją tematu poruszanego w ramach Raportu Centrum Analiz Instytutu Poznańskiego: „O koncentracji i dekoncentracji Polski”.

W panelu wezmą udział:

  • Jadwiga Emilewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pełnomocnik Rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej,
  • Paweł Jaskuła, Business Development Manager w Ergonode Sp. z o.o.,
  • Dr Łukasz Zaborowski, geograf, planista, regionalista, wykładowca Akademii „Ignatianum” w Krakowie, ekspert Instytutu Sobieskiego, prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego,
  • Marcin Roszkowski, Prezes Instytutu Jagiellońskiego i wydawca Biznesalert.pl,
  • Dr Kalikst Nagel, radca prawny, [moderacja].