Program 2023

Na wschodniej flance bez zmian? Rola NATO w zapewnieniu bezpieczeństwa Europy

Dzień I - czwartek 28 września 2023 | 10:30-11:30
Panel A
A3

Panel poświęcony jest roli NATO w zapewnieniu bezpieczeństwa Europy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na wschodniej flance sojuszu. Uczestnicy zastanowią się nad tym, jak NATO ewoluowało i dostosowywało swoje strategie w obliczu zmieniających się wyzwań bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście agresywnego zachowania Federacji Rosyjskiej na wschodnich granicach Europy.

W trakcie dyskusji omówimy następujące kwestie:

  • Aktualne wyzwania na wschodniej flance – jakie są główne zagrożenia i wyzwania, z jakimi NATO musi się obecnie zmagać na swojej wschodniej flance? Jaka jest perspektywa zmian?
  • Działania NATO – jakie kroki podejmuje NATO, aby zabezpieczyć swoje wschodnie granice i utrzymać pokój i stabilność w regionie? Czy istnieją nowe inicjatywy i plany działania?
  • Współpraca z sojusznikami – jakie państwa członkowskie NATO aktywnie uczestniczą w zapewnianiu bezpieczeństwa na wschodniej flance? Jakie są relacje z innymi organizacjami i sojuszami?
  • Współpraca cywilno-wojskowa – jakie znaczenie ma współpraca cywilno-wojskowa w kontekście wschodniej flanki? Jakie projekty i inicjatywy cywilne mają wpływ na bezpieczeństwo?
  • Przyszłość NATO – jakie wyzwania stoją przed NATO w nadchodzących latach w kontekście wschodniej flanki? Jakie strategie i zmiany są potrzebne, aby utrzymać bezpieczeństwo w regionie?

Panel ma na celu rozwinięcie zrozumienia roli NATO w zapewnieniu bezpieczeństwa na wschodniej flance Europy oraz omówienie sposobów, w jaki sojusz może skutecznie reagować na współczesne wyzwania bezpieczeństwa.

W panelu wezmą udział:

  • płk Radosław Śniegóła, Zastępca Dowódcy 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego,
  • Ben Esmeil, doradca w zakresie zarządzania (FMCG, bankowość i produkcja),
  • Zmicier Mickiewicz, dziennikarz Telewizji Biełsat, analityk Belarus Security Blog,
  • Dr Jacek Raubo, Szef działu analiz Defence24. Analityk, publicysta oraz wykładowca akademicki WNPiD UAM, [moderacja].