Program 2023

Dlaczego gospodarka potrzebuje rodziny?

Dzień I - czwartek 28 września 2023 | 11:45-12:53
Panel B
B1

Partner panelu: IWORiS

Czy gospodarka może funkcjonować bez rodziny…? Oczywiście, że nie, choć świadomość tego faktu nie wydaje się być powszechna. W największym skrócie, mówiąc językiem ekonomicznym – rodzina to najważniejsza fabryka kapitału ludzkiego, na co zwracał uwagę przed laty Gary S. Becker, laureat ekonomicznej nagrody Nobla. Kapitał ludzki, jak głosi współczesna ekonomia, to najważniejszy czynnik wpływający na konkurencyjność i potencjał rozwojowy zarówno pojedynczych przedsiębiorstw, jak i całych gospodarek. Oznacza to, że jeśli zależy nam na realnym i trwałym wzroście gospodarczym, nie możemy ignorować roli, jaką w tym względzie odgrywa rodzina, a zarazem świadomie i adekwatnie tworzyć warunki i rozwiązania, aby jej kondycja sprzyjała rozwojowi gospodarczemu.

W panelu wezmą udział:

  • Adam Zych, Pomysłodawca i Prezes Fundacji Projekt PL,
  • Dr hab. prof. US Wojciech Jarecki, Pracownik Instytutu Zarządzania na Uniwersytecie Szczecińskim,
  • Krzysztof Rosenkiewicz, Radny Miasta Poznania,
  • Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej,
  • Dariusz Cupiał, założyciel tato.net,
  • Dr hab. prof. UAM Michał Michalski, Prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, [moderacja].