Program 2023

W poszukiwaniu miejsca dla kultury w Poznaniu

Dzień II - piątek 29 września 2023 | 15:00-16:00
Panel I
I2

Kultura ma ogromne znaczenie dla tożsamości miasta, jak i dla całego społeczeństwa. Przebieg panelu skupi się na wyzwaniach i możliwościach związanych z rozwojem kulturalnym miasta. Podczas tej debaty rozważane będą następujące zagadnienia:

 • Przestrzeń dla kultury – jakie miejsca i obiekty są dostępne w Poznaniu dla kultury? Czy istnieją nierówności w dostępie do przestrzeni kulturalnych?
 • Wsparcie dla twórców – jakie inicjatywy i programy wsparcia są dostępne dla twórców i artystów w Poznaniu? Jakie są wyzwania w zakresie finansowania i promocji kultury?
 • Rola społeczeństwa – jak społeczność Poznania angażuje się w rozwijanie i promowanie kultury? Jakie inicjatywy społeczne wpływają na kształtowanie przestrzeni kulturalnej?
 • Kultura a turystyka –  jak kultura wpływa na turystykę w Poznaniu? Jakie atrakcje kulturowe przyciągają turystów i generują korzyści ekonomiczne?
 • Perspektywy przyszłości – jakie działania i inicjatywy można podjąć, aby zwiększyć znaczenie kultury w Poznaniu i zapewnić jej rozwój w długotrwałej perspektywie?

Debata ma na celu stworzenie przestrzeni do refleksji nad miejscem kultury w życiu społecznym i gospodarczym Poznania oraz poszukiwania sposobów na rozwijanie i promowanie kultury jako ważnej części dziedzictwa miasta.

W panelu wezmą udział:

 • Przemysław Kieliszewski, Dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu,
 • Jadwiga Emilewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pełnomocnik Rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej,
 • Tomasz Łęcki, Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu,
 • Mateusz Rozmiarek, Radny Miasta Poznania, Przewodniczący Komisji Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych,
 • Andrzej Mikosz, prawnik, polityk, Partner Taylor Wessing,
 • Joanna Majdak, Managerka kultury, wokalistka, ekspertka z zakresu marketingu, komunikacji oraz zarządzania kreatywnego,
 • Krystyna Różańska-Gorgolewska, Kuratorka, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, [moderacja].