Program 2023

(R)ewolucja na rynku mieszkaniowym: perspektywy, szanse, zagrożenia i wyzwania

Dzień II - piątek 29 września 2023 | 11:45-12:53
Panel G
G1

Rynek nieruchomości w Polsce przechodzi przez fascynujący okres przemian, który rysuje nowe perspektywy, ale także niesie ze sobą wyzwania i zagrożenia. To nie tylko kwestia kupna i sprzedaży nieruchomości; to także wymiar społeczny, gospodarczy i przestrzenny, który wpływa na jakość życia naszych obywateli.

W naszym panelu, przyjrzymy się uważnie temu, jak Polska radzi sobie z tą (r)ewolucją na rynku mieszkaniowym. Państwo ma obowiązek zaspokajania potrzeb mieszkaniowych swoich obywateli, deweloperzy dążą do osiągnięcia zysków i umocnienia swojego biznesu, a samorządy muszą dbać o ład przestrzenny i zrównoważony rozwój miast. To skomplikowane zadanie, w którym każdy z tych podmiotów ma swoje interesy i cele.

Czy istnieje możliwość osiągnięcia synergii między tymi różnymi interesariuszami, czy też przeważają przeciwstawne interesy? To jedno z kluczowych pytań, które będziemy rozważać. Chcemy wypracować zrównoważone podejście do rynku mieszkaniowego, w którym społeczeństwo jest największym beneficjentem.

Będziemy również dyskutować o innowacjach, nowych technologiach i strategiach, które mogą pomóc w tworzeniu bardziej efektywnego, dostępnego i zrównoważonego rynku mieszkaniowego. Ostatecznym celem jest stworzenie takiego rynku, który nie tylko spełnia potrzeby obecnych, ale również przyszłych pokoleń, zapewniając im odpowiednie warunki do rozwoju i życia.

W panelu wezmą udział:

  • Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii,
  • Adrian Niewiadomski, Prezes Zarządu HomeLand Development,
  • Jan Śpiewak, Prezes Fundacji Bezpieczna Polska Dla Wszystkich, działacz społeczny, socjolog,
  • Hanna Milewska-Wilk, Specjalistka ds. mieszkalnictwa w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów,
  • Aleksandra Lipska, Aplikantka adwokacka, Walczak & Ignaszak Law Company, AKL Consulting,
  • Paweł Svinarski, Twórca kanału „Dla Pieniędzy”, [moderacja].
Przeglądasz archiwalną edycje PKG2023.Przejdź do aktualnej edycji