Program 2023

Kolej na kolej. Rozwój transportu szynowego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

Dzień II - piątek 29 września 2023 | 11:45-12:53
Panel G
G3

Partner panelu: Polregio

Transport szynowy odgrywa kluczową rolę w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, zarówno pod względem gospodarczym, jak i ekologicznym. Panel skupi się na rozwijającej się branży usług kolejowych na wielu poziomach i w różnych aspektach. Podczas tej dyskusji omówione będą następujące zagadnienia:

 • Perspektywy rozwoju – jakie są perspektywy i możliwości rozwoju transportu szynowego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej? Jakie korzyści przynosi rozwinięty system kolejowy?
 • Rola regulatorów – jakie działania są niezbędne do podjęcia przez regulatorów, aby wspierać rozwój transportu szynowego? Jakie regulacje mogą sprzyjać konkurencyjności i efektywności usług kolejowych?
 • Zarządzanie infrastrukturą – w jaki sposób zarządcy infrastruktury mogą zmodernizować i rozbudować sieć kolejową? Jakie inwestycje są kluczowe dla poprawy dostępności i wydajności transportu szynowego?
 • Wykorzystanie technologii – jak nowe technologie, takie jak kolejne generacje pociągów i systemy zarządzania, mogą przyczynić się do rozwoju transportu szynowego?
 • Ekologia i zrównoważony rozwój – w jaki sposób transport szynowy może przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2 i zapewnieniu zrównoważonego rozwoju w regionie?

Ten panel ma na celu stworzenie platformy do głębokiej analizy i dyskusji na temat rozwoju transportu szynowego, który stanowi ważny element gospodarki i jest kluczowy dla przyszłości regionu. Omówione zostaną najlepsze praktyki oraz niezbędne działania, które przyczynią się do modernizacji i efektywności usług kolejowych.

W panelu wezmą udział:

 • Adam Pawlik, Prezes Zarządu Polregio,
 • Bartosz Wielgo, Specjalista w obszarze transportu, absolwent University of Bradford i stypendysta Vienna University of Economics and Business
 • Arnold Bresch, Członek Zarządu – dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 • Czesław Warsewicz, Przewodniczący Rady Klastra „Luxtorpeda 2.0”,
 • Jeremi Rychlewski, Ekspert Instytutu Poznańskiego, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu – Politechnika Poznańska,
 • Małgorzata Kaliszewska, Pełnomocnik Zarządu ds. Komunikacji – Zarząd Portu Gdańsk, [moderacja].
Przeglądasz archiwalną edycje PKG2023.Przejdź do aktualnej edycji