Program 2023

Infrastruktura dla “małego” i “dużego” sportu. Jak realizować inwestycje dla wszystkich?

Dzień II - piątek 29 września 2023 | 13:45-14:45
Panel H
H4

Partner panelu: PKO

Sport odgrywa ogromną rolę w życiu społeczności lokalnej, niezależnie od rozmiaru miasta czy regionu. Tematyka panelu dotyczy inwestycji w infrastrukturę sportową, która jest dostępna i dostosowana do potrzeb zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Podczas tej debaty rozważane będą następujące zagadnienia:

  • Równość dostępu – jakie inwestycje są podejmowane, aby zapewnić równy dostęp do infrastruktury sportowej dla wszystkich grup wiekowych i społecznych?
  • Rozwój sportu amatorskiego – jakie są korzyści z inwestycji w obiekty i infrastrukturę, która wspiera sporty amatorskie i rekreacyjne? Jakie inicjatywy sprzyjają zdrowemu trybowi życia?
  • Profesjonalny sport – jak inwestycje w profesjonalną infrastrukturę sportową mogą przyczynić się do rozwoju sportu zawodowego i przyciągania imprez międzynarodowych?
  • Finansowanie i partnerstwa – jakie źródła finansowania są dostępne dla projektów związanych z infrastrukturą sportową? Jakie role odgrywają partnerstwa między sektorem publicznym a prywatnym?
  • Długofalowe korzyści – w jaki sposób inwestycje w infrastrukturę sportową przyczyniają się do poprawy zdrowia publicznego, integracji społecznej i promocji miasta czy regionu?

Debata ma na celu rozwinięcie świadomości odnośnie znaczenia infrastruktury sportowej dla społeczeństwa oraz promowanie inwestycji, które pozwalają na dostęp do sportu i aktywności fizycznej dla wszystkich grup społecznych. Chcemy także omówić najlepsze praktyki i strategie, które mogą pomóc w realizacji inwestycji sportowych na korzyść całego społeczeństwa.

W panelu wezmą udział:

  • Lidia Dudziak, Radna Miasta Poznania, Przewodnicząca Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki,
  • Dr Mateusz Rozmiarek, Doktor nauk o kulturze fizycznej – AWF Poznań, Radny Miasta Poznania,
  • Krzysztof Spychała, Promotor turystyki rowerowej w Wielkopolsce, organizator Warty Gravel,
  • Jan Bręczewski, Właściciel Redflag Sp. z o.o., innowacje biznesowe | łączenie sportu i biznesu,
  • Jakub Zadrożny, [moderacja].