Idea Kongresu

Poznań i Wielkopolska od zawsze stanowiły centrum polskiej myśli o gospodarce i samorządności, uznając zasadę gospodarności jako niezbędnego elementu istnienia społeczeństwa czy struktur administracyjnych.

Nawiązując do tego dziedzictwa, wybraliśmy Poznań jako doskonałe miejsce do stworzenia wydarzenia będącego regionalną przestrzenią debaty o społeczeństwie, gospodarce i przedsiębiorczości. Tak narodziła się koncepcja organizacji Poznańskiego Kongresu Gospodarczego, którego celem jest uczciwa rozmowa o tym, co czeka Wielkopolskę, Polskę i świat w kolejnych latach. Z jakimi wyzwaniami gospodarczymi, finansowymi, ekonomicznymi i społecznymi przyjdzie nam się zmierzyć?

Jak wypracowane w naszym regionie standardy gospodarności, rozumienia odpowiedzialności za biznes i samorządności mogą stać się elementem kompasu, niezbędnego do nawigacji w zróżnicowanym świecie?

Dotychczasowe edycje pokazały, że takie wydarzenie było potrzebne. Poznański Kongres Gospodarczy 2023 zgromadził ponad 1400 uczestników, 50 partnerów i 150 panelistów. W 2024 roku mamy nadzieję powtórzyć ten sukces w jeszcze większej skali.

Poznański Kongres Gospodarczy powstał, aby wykorzystać potencjał Wielkopolski dla rozwoju całej Polski. To miejsce dyskusji, prezentacji osiągnięć oraz wymiany poglądów, wiedzy i doświadczeń.

Kongres to także okazja do refleksji nad tym, co czeka nas w świecie uwarunkowanym efektami zerwanych łańcuchów dostaw, niepewności wynikającej ze skutków inwazji rosji na Ukrainie, następstw pandemii COVID-19 czy zmian klimatycznych. Gdzie, jak nie w Wielkopolsce, trzeba mówić głośno o tym, jak mierzyć się z nową rzeczywistością?

Nasza, kultywowana od pokoleń, regionalna tożsamość jest odpowiedzią na potrzebę odpowiedzialności nie tylko za rozwój gospodarki, ale i siebie, rodziny i państwa.

Jakie wątki porusza Kongres?

Poznański Kongres Gospodarczy to multitematyczne wydarzenie wypełnione przekrojowymi debatami i punktami programu. Najważniejsze wątki, jakie pojawią się na Kongresie:

  • Bezpieczeństwo (energetyczne i militarne) i przyszłość Europy Środkowo-Wschodniej – Jakie wyzwania i perspektywy czekają nas 2,5 roku po agresji rosji na Ukrainę?
  • Pozycja Polski na arenie międzynarodowej – Jak polski hard i soft power przekłada się na realizację rodzimych interesów?
  • Innowacje i nowe technologie – W jakim miejscu są polskie firmy w zakresie tworzenia i implementacji innowacji?
  • Przyszłość NATO i Unii Europejskiej –  Co czeka te instytucje pod nowym przywództwem w Europie i za Atlantykiem?
  • Zrównoważony rozwój i zielone technologie – Jak rozważnie poprowadzić klimatyczną (r)ewolucję?
  • Smart city i nowoczesna urbanistyka – Jak kształtować przestrzeń miejską w warunkach nowych regulacji planistycznych i środowiskowych?
  • Podbój kosmosu w polskim wydaniu – Jakie sukcesy i perspektywy ma rodzimy przemysł kosmiczny
  • Przyszłość Poznania i Wielkopolski. – Czego poznaniacy i wielkopolanie mogą się spodziewać pół roku po wyborach samorządowych?

Już niebawem opublikujemy pełny program Kongresu!

Do rozpoczęcie Kongresu pozostało 116 dni