Lech Żak Prelegent
Lech Żak

Lech Żak

Wiceprezes Zarządu
ds. Strategii i Rozwoju Enea SA

Lech Żak jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej (specjalność: Sieci
Systemy Energetyczne). Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w
Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Wielkopolskiej Szkole Biznesu. Uczestniczył
w warsztatach badawczych w Dolinie Krzemowej USA na Uniwersytecie Stanforda oraz Zarządzania
projektami, Washington University, USA.

Przeszedł wszystkie szczeble doświadczenia zawodowego, od zadań inżynierskich po menedżerskie,
obejmując cały biznesowy obszar energetyki – od dystrybucji po wytwarzanie.
Uzyskał dyplom Ministra Przemysłu potwierdzający zaliczenie egzaminu dla kandydatów na członków
rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Zasiadał w wielu radach nadzorczych spółek z branży
energetycznej. Jest również członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Centrum Akredytacji.

Posiada wszelkie uprawnienia zawodowe niezbędne w branży, jest autorem innowacyjnych rozwiązań z
zakresu organizacji i finansowania projektów oraz wzorów użytkowych z dziedziny energetyki.

Umiejętności zawodowe przekłada także na społeczną pracę w fundacjach i stowarzyszeniach
branżowych, m.in. w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, jako Prezes Oddziału Pilskiego i
przewodniczący komisji ds. legislacji przy ZG SEP; jest członkiem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i
Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Towarzystwa Gospodarczego Elektrowni.