Michał Braun Prelegent
Michał Braun

Praktyk i ekspert w dziedzinie partycypacji publicznej. Radny Miasta Kielce.

Zarządzał wieloma organizacjami pozarządowymi, pracuje jako ekspert m.in. dla Komisji Europejskiej i organizacji pozarządowych w wielu krajach. Absolwent Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Liderów Politycznych i Pracowni Samorządowej.