Szymon Szynkowski vel Sęk Prelegent
Szymon Szynkowski vel Sęk

Urodził się w Poznaniu 24 listopada 1982 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalizacją stosunki międzynarodowe. W latach 2003-2004 był stypendystą programu Socrates Erasmus na Uniwersytecie w Osnabrück.

W latach 2004-2015 współpracował z posłami do Parlamentu Europejskiego. Poseł na Sejm od 2015 roku, zasiadał w sejmowych komisjach Unii Europejskiej i Spraw Zagranicznych oraz przewodniczył Polsko-Niemieckiej Grupie Parlamentarnej.

Założyciel i prezes (2012-2016) lokalnego think-tanku – Projekt Poznań. W latach 2006-2015 był radnym Miasta Poznania. W latach 2015-2016 był delegatem Poznania do Zarządu Związku Miast Polskich. Jest autorem wielu artykułów prasowych z zakresu prawa europejskiego i polityki samorządowej.
Sekretarz Stanu (ds. Europy, Polonii, Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP) w latach 2018-2022.

Pełnomocnik rządu (2018-2019) ds. Szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu. Pełnomocnik rządu ds. polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej i obchodów 30-lecia V4 (2020-2021).

W październiku 2022 r. powołany na urząd Ministra do Spraw Unii Europejskiej.